2012 беше най-добрата година за договарянето и разплащането от началото на ПРСР » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

2012 беше най-добрата година за договарянето и разплащането от началото на ПРСР

Договорените към края на 2012 г. средства по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) възлизат на 2.399 млрд. евро, или 74,27% от бюджета на програмата. От тях 1.926 млрд. евро са с източник Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Разплатените средства с източник ЕЗФРСР са в размер на 1.361 млрд. евро, или 52,28% от бюджета на ЕЗФРСР. Данните бяха посочени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) Румен Порожанов на пресконференция днес.

През 2012 г. ДФ „Земеделие” е сключил договори на стойност 803 млн. евро, от които 645 млн. евро са европейски средства. „Безспорно това беше най-успешната година на програмата в контекста на договарянето”, каза изпълнителният директор на фонда. Сумата надхвърля с над 50% както бюджета за 2012 г., така и договарянето, постигнато през всяка друга година от изпълнението на програмата. Изплатените през 2012 г. възлизат на 474 млн. евро, в това число 381 млн. евро с източник ЕЗФРСР. Това също е най-високата стойност в сравнение с всяка друга година от периода 2007-2012 г.

Изплатени са 381 млн. евро от договорените през 2010 г. субсидии, което представлява 88,2% от бюджета за 2010 г. с източник ЕЗФРСР. Съгласно правилото n+2 неусвоените средства, в размер на 51 млн. евро, се намаляват от общия бюджет на програмата. „Още в средата на 2012 г. имаше прогнози за загубата на 200-300 млн. евро. Ние работихме много активно и успяхме да ги сведем до 51 млн. евро”, каза Порожанов. „Нашата цел е в максимална степен да намалим загубите по програмата. Разбира се, при стриктно спазване на европейските правила.”

Като се има предвид, че в момента в оборот са договори със субсидии на стойност около 930 млн. евро, от които 750 млн. евро с източник ЕЗФРСР, от фонд „Земеделие” са убедени, че има условия за успешното усвояване на средствата, заложени за разплащане през 2013 г.

На пресконференцията отново бе отбелязано, че основните причини за непълното усвояване са близо 2-годишното закъснение на програмата и недостатъчният брой бенефициенти по Ос 2, в която влизат агроекологичните и горските мерки. Средствата за тези мерки са 25% от бюджета на цялата програма.

„Заглавието би трябвало да бъде „спасихме”, а не „загубихме” 200 млн. евро”, отбеляза заместник министърът на земеделието Светлана Боянова и добави, че това са пари не само за земеделските производители, но и за общините, предприятията от сектора, за цяла България.

„За втора поредна година ние плащаме първо на производителите, които се занимават с агроекология, за да ги стимулираме. От 2010 г. освен кампании се правят практични консултации на място”, каза Боянова. „Вече сме по-големи оптимисти по отношение на усвояването по зелените мерки. Очакваме през 2013 г. да разплатим двойно повече средства от предходната година.”

През 2013 – в подкрепа на земеделските производители, ще заработи и Гаранционният фонд, чийто бюджет е 120 млн. евро. „Вече минаха обществените поръчки, има класирани банки и само една жалба, процедурата по която, разбира се, ще бъде изчакана”, допълни още министър Боянова.

 

За автора

Сродни публикации