20-годишно дъно удря австралийското млекопроизводство » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

20-годишно дъно удря австралийското млекопроизводство

Акценти

  • В държавите от Тасмания и Южна Австралия са произведени 5,0 % и 5,8 % повече мляко

Сушата тази година се е отразила сериозно както на добивите на мляко, така и на отглеждането на животни

Австралийските млекопроизводители са произвели около 3% по-малко мляко през първото тримесечие на 2018/19. Това е дължи на по-сухото време спрямо същия период на предходната година. За съжаление този спад може да е едва началото. За това информират от topagrar.com.

Според прогноза, изготвена от индустриалната асоциация „Dairy Australia“ (DA), производството може да намалее много повече през следващия сезон. Анализаторите оценяват добива на мляко за 2018/19 между 8,6 – 8,8 млрд. л. Тези количества показват с 5% – 7% по-малко спрямо предходния сезон. Производството на мляко в Австралия остана под нивото от 9 млрд. л., достигнато през пазарната 1995/96 г. В началото на сезона DA все още очакваше увеличение на производството с 1%.

Причината за спада в количеството мляко е сушата в източна Австралия. Тя е довела до сериозен недостиг, по-скъпи фуражи и вода. Липсата на храна за животните, високите разходи за напояване и трудните сезонни условия са причина за увеличеното клане на крави. От юни до август с 14% повече животни са отведени в кланиците. Тази разлика е спрямо цифрите отчетени през същия период на миналата година.

Производството на мляко е спаднало, особено в силно засегнатите Нов Южен Уелс и Куинсланд. Там доставките на мляко за млекопреработвателните предприятия са намалели с почти 9% през първите три месеца на сезона. Това показват данните сравнени с цифрите от предходната година. В щата Виктория, който е крепост на млечни продукти спадът на производството от 3,4% е приблизително равен на националното съкращение в добива. В държавите от Тасмания и Южна Австралия, от друга страна, са произведени 5,0 % и 5,8 % повече мляко.

Въпреки слабата година, млечната промишленост може да бъде удовлетворена от вътрешните продажби на млечни продукти. Търсенето в чужбина, преди всичко в Китай, също е оценено положително от анализаторите. Увеличило се е и предлагането на млечни продукти на световния пазар.

 

Сродни публикации