2 000 000 лв. отпусна МС за дезинсекционната кампания по поречието на река Дунав » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

2 000 000 лв. отпусна МС за дезинсекционната кампания по поречието на река Дунав

Акценти

  • Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2019 г.

С тези средства се увеличават допълнителни разходи по бюджета на МЗХГ за 2019 г.

Днес, на 9 юли 2019 г., в Държавен вестник беше обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 3 юли 2019 г. Чрез него МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. Средствата са в размер на 2 000 000 лв. Те ще бъдат използвани за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

С одобрената сума се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“, по бюджета на МЗХГ за 2019 г.

 

За автора

Сродни публикации