197 малки фермери искат финансиране по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

197 малки фермери искат финансиране по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Акценти

  • Допустими за одобрение са проекти на фермери - физически лица, еднолични търговци, ЕООД, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се сформира от свине, овце, кози и птици

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 бяха подадени общо 214 проектни предложения през ИСУН 2020.

От тях остават за разпределяне и разглеждане общо 197 проекта. Останалите 17 предложения отпадат от процедурата, тъй като са дублирани. Субсидията на коректно заявените 197 проекта възлиза на 5 671 820 лв.

Последният прием по подмярка 6.3 беше целеви.

Приоритет беше даден на фермери, имащи регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни към датата на подаване на проекта.

Стопаните трябваше да са отглеждали животни, унищожени в следствие на заболяване като:

  • – АЧС;
  • – Чума по дребните преживни животни;
  • – Инфлуенца по птиците.

Икономическият размер на стопанството може да бъде доказан и преди момента на настъпване на:

  • – природното бедствие
  • – усложнена епизоотична обстановка (само за посочените животни), в случай, че земеделското стопанство е било пряко засегнато от съответното събитие.

През настоящия програмен период са обявени три приема на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. – през 2016 г., през 2019 г. и през 2020 г. До момента са преведени близо 56 млн. лв. по общо 2 006 сключени договора по подмярката.

 

За автора

Сродни публикации