193 проекта са подадени по схемата инвестиции в растениевъдството » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

193 проекта са подадени по схемата инвестиции в растениевъдството

Акценти

  • За първи път стопаните могат да кандидатстват за съоръжения за защита от слана и градушки

Подадени са 193 проекта за близо 15 млн. лв. (14 923 319 лева) по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Приемът беше осъществен в периода от 3 февруари до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФЗ.

От общо подадените 193 проекта:

  • – 160 са на овощари и градинари;
  • – 28 на зърнопроизводители;
  • – 5 са на стопанства, в които се отглеждат гъби, боб и леща.

71 от проектите включват инвестиции за изграждане на съоръжения за защита от слана и градушки с общ размер на заявеното подпомагане от 5 376 214 млн. лв.

Финансовата подкрепа по схемата покрива част от разходите за:

  • – закупуване на машини за пакетиране;
  • – линии за подготовка;
  • – охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция.

С решение на УС на фонда бюджетът за 2020 г. по схемата за инвестиции в растениевъдството е увеличен 4 пъти в сравнение с миналата година. Той е в размер на 18,6 млн. лв. Разширен е и обхватът на помощта. За първи път стопаните могат да кандидатстват за съоръжения за защита от слана и градушки.

Общият бюджет по схемата е оптимално разчетен.

Ще бъде достатъчен за всички, отговарящи на условията, заявления за приема през 2020 г., както и за поетите ангажименти по сключени договори от приема през 2019 г.

Подадените заявления подлежат на проверка за допустимост въз основа на  определените по схемата условия и изисквания, както и утвърдените лимити и пределни цени.

 

За автора

Сродни публикации