191,6 млн. евро ще бъдат отпуснати за реклама на селскостопански продукти » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

191,6 млн. евро ще бъдат отпуснати за реклама на селскостопански продукти

Акценти

  • Предложенията ще се приемат до 16 април 2019 г.

Отвориха приема на предложения за кампании за популяризиране на селскостопански хранителни продукти в ЕС и извън него

В средата на ноември 2018 г. Европейската комисия прие Годишната работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране. Така за програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат отпуснати 191,6 милиона евро. Това са с 12,5 милиона евро повече от средствата, предоставените през 2018 г. Планирано е, тази година 89 милиона евро да бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж. Такива са Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Специфичните продукти ще бъдат популяризирани с част от тези средства, които са заделени специално за целта.

Европа е на първо място в света по производство на качествени храни и напитки. С повече реклама в ЕС и извън него ще се създадат подходящи условия за допълнителен растеж на търсенето и потреблението. Това ще подпомогне развитието на европейските земеделски стопани. Увеличения брой на търговските споразумения дава шанс на фермерите от ЕС да увеличат износа си извън държавите-членки, да увеличат приходите си, съответно и инвестициите в стопанствата и производството.

В рамките на кампанията за популяризиране на продуктите се акцентира върху етикетите за качество на храните. Тук попадат и тези за защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ), храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ), както и за биологичните  продукти. Една част от средствата са насочени към конкретни сектори като устойчивото производство на ориз или плодовете и зеленчуците.  Последният е избран и с цел насърчаване на здравословното хранене сред потребителите в ЕС.

Поканите за представяне на предложения за конкретни кампании бяха публикувани на 15 януари 2019 г. Те ще бъдат отворени за широк спектър от органи, като например професионални организации, организации на производители и групи от сферата на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейности за популяризиране. Предложенията ще се приемат до 16 април 2019 г. Планирано е след оценяване на проектните предложения да бъдат съобщени и одобрените бенефициенти. Това ще се случи през есента на тази година.

Информацонна кампания в помощ на кандидатите

Във връзка с публикуваните покани ще бъде организиран и информационен ден в помощ на кандидатите. Изпълнителната агенция на ЕС за потребителите, здравето, земеделието и храните (Chafea) ще участва в разяснителната кампания относно условията на поканата и критериите за допустимост. Потенциалните кандидати ще имат възможност да задават въпроси по време на специалните сесии за въпроси и отговори.

Информационният ден ще включва представяне на възможностите за износ на селскостопански и хранителни продукти в трети страни, както и представяне на информация за собствените инициативи на Европейската комисия.

Участниците ще имат възможност да се поучат от опита на бенефициентите на текущите кампании, както и от европейските организации от основните продуктови сектори.

Събитието ще включва провеждане на срещи, с цел да се съберат потенциални кандидати, които търсят партньори с оглед подаване на съвместни заявки за финансиране. Всички презентации ще бъдат предавани по интернет и ще бъдат достъпни на портала за участие за период от 2 години.

Информационното мероприятие ще се проведе в Брюксел на 7 февруари 2019 г. от 09:00 до 17:00 часа.

 

Сродни публикации