1,7 млн. лв. ще бъдат платени на развъдните организации » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

1,7 млн. лв. ще бъдат платени на развъдните организации

Акценти

  • С тази промяна общия размер на средствата за държавната помощ вече ще нарасне от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

Увеличението на бюджета не е първото за тази година, но е необходимо за подпомагане на животновъдите

Още средства ще бъдат осигурени за развъдните асоциации. те ще бъдат разпределени по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2018 г. Допълнителната сума ще бъде в размер 1,7 млн. лева.

С тази промяна общия размер на средствата за държавната помощ вече ще нарасне от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв. Това е необходимо заради заявената сума от развъдните организации. Средствата, които са им необходими за извършените дейности през 2018 г. са повече от одобрения бюджет. Той беше увеличен през март тази година. Тогава бяха одобрени още 5 500 000 лв. Парите трябваше да се разпределят за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

До 100 % от административните разходи се финансират за водене на родословна книга. Предоставя се и по-малък размер на подпомагане. То е в размер до 70 % от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните. 35 689 883 лв. е бюджетът на помощта за периода на прилагане 2015 – 2020 г.

 

Сродни публикации