16,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати по четири държавни помощи » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

16,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати по четири държавни помощи

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на 16,8 млн. лв. по държавните помощи за изхранване на преживни животни, за развъдните асоциации, за производство на висококачествени семена и за борба с болести по зеленчукови култури.

Ръководният орган на фонда прие отпускането на 11 млн. лв. като първи транш по схемата на държавна помощ de minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от основно стадо (крави, биволици, овце-майки и кози-майки). Конкретният размер на ставките на единица животно ще бъде определен на следващото заседание на фонда.

С друго решение на УС на ДФ „Земеделие” се стартира приема на заявления по схема за държавна помощ „Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” през 2014 г. Финансовият ресурс по схемата възлиза на 3 000 000 лв.

1 000 000 лв. ще бъдат отпуснати по схема за държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена през 2014 г.

Утвърден беше и финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец. През 2014 г. за тази помощ са отделени 1 800 000 лв.

УС на ДФ „Земеделие” взе решение за прекратяване на образуваните дела срещу Милчо Йорданов Ангелов и Мариета Георгиева Ангелова, и за вдигане на запорите върху техните животни, движимата – недвижима собственост и банкови сметки. Решаването на казуса е съгласувано с браншовите организации в сектор „Животновъдство” в България и с членове на Консултативния съвет по животновъдство.

 

За автора

Сродни публикации