150 000 лв. е държавната помощ за директни доставки » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

150 000 лв. е държавната помощ за директни доставки

Акценти

  • По схемата се компенсират част от разходите, направени за закупуването на млекомати

За получаване на финансова помощ по схемата заявленията се подават преди започване на работата по проекта

През 2019 г. на земеделските стопани, които извършват директни доставки ще бъдат отпуснати 150 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

До 31 декември 2020 г. ще продължи прилагането на тази държавна помощ.

Финансирането по схемата има за цел да компенсира част от разходите, направени от земеделските стопани. Тук попадат средствата изразходвани за:

  • закупуването на млекомати;
  • построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно;
  • закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

пари

Земеделските стопани, които искат да се възползват от възможността да получат финансиране по схемата трябва да подадат заявление за подпомагане. Това задължително да се случи преди започването на работата по проекта или дейността, за която се иска подпомагане.

 

Сродни публикации