150 млн. евро е индикативната стойност на подмярка 4.1 от ПРСР » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

150 млн. евро е индикативната стойност на подмярка 4.1 от ПРСР

150 млн. евро е индикативната стойност на мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските региони, съобщават членове на Комисията по земеделие към Министерство на земеделието и храните. За първи път тази година, критерия кой ще подаде най-рано проекта няма да има никаква тежест. Всички проекти, които получат одобрение и с една индикативна стойност като критерии ще получат финансиране, независимо дали стойността им надвишава индикативната стойност 150 млн., тоест няма да има напрежение по отношение кой първи ще подаде проекта. „За мярка 4.1, основните направления които са с огромна тежест са четири, това са инвестиции в плодове, инвестиции в зеленчукопроизводство, инвестиции в животновъдството и биоземеделието. Това разминаване в различните сектори което се наблюдаваше в първата програма 2007 – 2013, в която зърнопроизводителите имаха много голяма тежест, сега ще се получи някакъв баланс” допълват още от комисията.

 

За автора

Сродни публикации