1,42 млн. лева получиха младите земеделски стопани » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

1,42 млн. лева получиха младите земеделски стопани

Акценти

  • 3400 млади земеделски стопани получиха общо 1,42 млн.лева

За Кампания 2017 по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), 3400 млади земеделски стопани получиха общо 1,42 млн.лева финансова подкрепа.

Паричните средства се отпускат под формата на надбавка за първите 30ха, допустими по СЕПП. Размерът на плащането е 25% от помощта на хектар по Схемата за единно плащане на площ.

Допустимите за участие кандидати трябва да отговарят на изискванията в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Необходимо е те да са на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението.

 

Сродни публикации