13 коня може да бъдат пуснати на търг в Община Пещера » Съвети в земеделието

април 24, 2024

13 коня може да бъдат пуснати на търг в Община Пещера

Акценти

  • За всяко животно дължимата глоба е в размер на 100 лв.

Животните са без чип, а собственикът им дължи глоба за всяко от тях

В землището на село Радилово, общ. Пещера са задържани 16 коня. Вече са установени собствениците им. Две от животните са освободени, защото собственикът им е заплатил дължимата за тях глоба.

Едно от останалите животни е било с чип благодарение, на който ветеринарния лекар от Пещера е успял да разкрие собственика му. Останалите коне са диви и не допускат до себе си други лица освен собственика им. За всеки от тях е дължима глоба, което е и причината собственикът им да откаже съдействие за разпознаване на животните. Ако го направи, той ще трябва да плати и за 13-те коня. За сега животните са задържани и са под видеонаблюдение в Радилово. Собственикът им ще получи писмено уведомление за това и ще може да си ги потърси в срок от 14 дни. В случай, че не го направи, следва да бъде обявен търг за тях.

Въз основа на данните събирани през годините за периода от 2017 г. до 8 март 2019 г. са уловени 29 коня. Едва 13 от тях са били чипирани, а собствениците им са платили глобите за свободното им пускане. За всяко животно дължимата санкция е в размер на 100 лв. Установено е, че 2 коня са били собственост на жител от Кюстендил. Полицията е съдействала за издирването му и той е глобен.

Съгласно законовите изисквания при нарушение, официалните ветеринарни лекари са длъжни незабавно да уведомят писмено директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Негов ангажимент е да издаде разпореждане по образец за отнемане на животните. Това става или в полза на държавата, или те биват умъртвявани на място и насочвани за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти. През 2017 г. по тази процедура са умъртвени 5 коня без чип, а през 2018 г. – 10.

Какво се случва след подаване на сигнал за свободно движещо се животно?

От община Пещера се отзовават на всички сигнали за свободно движещи се животни – коне, крави, овце, кози по улиците на града. В населените места кметовете също съдействат за спазването на законовите изисквания. Стриктно се изпълнява процедурата по залавяне, уведомяване, умъртвяване и унищожаване. За животно с чип дължимата глоба е в размер на 100 лв. След заплащането й то се освобождава.

По инициатива на кмета на Община Пещера ще бъде проведена тристранна среща между експертите на Общината, служители на полицейското управление и земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни. Целта е да се обсъди темата за недопускане на нерегламентираното движение на селскостопански животни по улиците на населените места.

 

Сродни публикации