12 проекта от Бургас са подкрепени от Гаранционната схема към ПРСР » Съвети в земеделието

март 01, 2024

12 проекта от Бургас са подкрепени от Гаранционната схема към ПРСР

12 проекта от Бургас за над 3,5млн лв са подкрепени от Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г (ПРСР), съобщи Деян Калъпчиев, ръководител отдел „Връзки с наредители и бенефициенти” на Националния гаранционен фонд. Общо за страната към края на януари има над 230 проекта за над 100 млн. лв. Най-много са участниците по 121 мярка за модернизиране на стопанствата, а след това по 123 мярка, а до момента по 122 мярка няма одобрени проекти, тъй като не са кандидатсвали. Днес в Бургас се провежда информационна среща по проект на Министерството на земеделието и храните за популяризиране възможноститие, които предоставя Гаранционната схема към ПРСР. „Гаранционната схема представлява държавна гаранция, която е вид допълнително обезпечение по кредити, които бенефициенти по ПРСР по мерка 121,122, 123 могат да получат ако кандидатсват в някои от банките, с които ние имаме подписани договори за услуга. Кандидиатсването е изключително опростено бенефициентите могат да кандидатсват за тази гаранция директно през банките-партньори като процедурата отнема между от 2 и 4 работни дни. Единствено трябва да подпишат стандартизиран формуляр за кандидатсване, който предават на банката партньор и от там нататък вече те ни изпращат цялата документация която обработваме“, обясни Калъпчиев. Земеделците, които имат проекти по трите мерки могат да кандидиатсват за финансиране в банките-партньори за по-ниски размери на договорените лихвим без такси и комисионни за разглеждане на документите и др. Калъпчиев посочи още, че има около 1% от проектите, които са кандидатствали и са били отхвърлени от Гаранционната схема, защото не са отговаряли на базовите изисквания. Той би насърчил земедлците, които все още не са кандидатствали да се възползват по най-бързия начин от програмната, която ще е активна до септември 2015г и ще могат да получат тази гаранция и да реализират своите проекти, тъй като в края на 2015г програмата приключва. Подобни срещи ще има в цялата страна като предстои провеждането още над 50. По думите му много е голям интересът към тях, като селските стопани основно питат за следващия програмен период 2014-2020г.

 

За автора

Сродни публикации