Почти 112 млн. лв. са платени по схемите за обвързано производство » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Почти 112 млн. лв. са платени по схемите за обвързано производство

Акценти

  • По Схемата за обвързано подпомагане за биволи са изплатени общо 3 615 633 лв.

18 248 544 лв. са разпределени по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

Вече започна изплащането на финансовите средства за подпомагане на животновъдите за Кампания 2018 г. До момента между 12 325 земеделски стопани са разпределени 111 951 388 лева.

Вижте ставките за обвързана подкрепа на крави, овце, кози и биволи

Плащанията по шестте схеми за обвързано производство са както следва:

– По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко)  са преведени общо 35 405 312 лв.

–  По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) разпределените плащания са в размер на 28 339 651 лв.

– По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) са изплатени общо 3 131 835 лв.

– По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници(СМКЮ) общият размер на финансиране, разпределено между животновъдите е в размер на 18 248 544 лв.

– По Схемата за обвързано подпомагане за биволи са изплатени общо 3 615 633 лв.

– По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК)  животновъдите са получили средства в общ размер на 23 210 412 лв.

Във връзка с плащанията по схемите за Кампания 2018 г, към момента между животновъдите са разпределени повече от 150 млн. лв.

 

Сродни публикации