110 хил. заявления са подали фермери в кампанията за директни плащания » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

110 хил. заявления са подали фермери в кампанията за директни плащания

Земеделски производители са подали до момента 110 хил. заявления в кампанията за директните плащания, в която се заявяват обработваните ниви, за да се получат евросубсидиите на декар. Подадените заявления обхващат над 3,40 млн. ха от общо 3,49 млн. ха използваема земеделска земя (към 2014 година), съобщи Министерството на земеделието и храните.
След настояване на земеделски организации агроминистерството удължи срока за подаване на заявленията за директните плащания за кампания 2015 г. до 29 май без санкции.
Една от причините кампанията да тръгне трудно бяха многото промени и нововъведени мерки, зелените изисквания, новото изискване да се доказва правно основание за ползването на нивите. В същото време земеделските служби работят със стар софтуер, частично пригоден към новите правила, което създава проблеми, сигнализираха производители.
До момента общинските служби по земеделие работят по график и събота и неделя, за да могат да бъдат приети и обработени всички заявления. В срок до 23 юни 2015 г. земеделските стопани могат да подават заявления с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 година.
От министерството уточняват, че в кампанията са въведени и някои улеснения за самите стопани при подаване на заявленията. Те могат да виждат кадастралните имоти при очертаване на площите си, а с цел да се намалят застъпванията, в системата ИСАК те имат възможност да виждат и очертаните от другите стопани преди тях площи.
По искане на браншовите организации е удължен и срокът за подаване на документи за всички схеми за преходна национална помощ, както и за мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единно заявление за подпомагане.

 

За автора

Сродни публикации