Вредна дейност на плодов червей се наблюдава при семковите овощни видове » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Вредна дейност на плодов червей се наблюдава при семковите овощни видове

Вредна дейност на плодов червей се наблюдава при семковите овощни видове във Варненска област. Начало на вредна дейност на ябълков плодов червей е регистрирана в началото на юни в Камчийски агроекологичен район. Първото пръскане срещу първо поколение на ябълковия плодов червей трябва да се извърши при достигане праг на икономическа вредност 1 – 1,5% пресни вгризвания, а второто 10-12 дни по-късно, в зависимост от продължителността на действие на използвания инсектицид с регистрирани продукти за растителна защита. Необходимо е да бъде извършено и поредното пръскане срещу струпясване по ябълката, като същото може да бъде съчетано с извеждането на борбата срещу ябълковия плодов червей. В насажденията от праскови в Камчийски и Провадийски агроекологичен район е регистрирана вредна дейност на източен плодов червей. Към извеждане на химична борба трябва да се пристъпи при доказана плътност над прага на икономическа вредност – 1.5% повредени леторасти, съветват специалисти. При средноранните и късни сортове череши е необходимо да се извърши второто пръскане срещу черешовата муха.Задължително е да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди.

 

За автора

Сродни публикации