1000 декара нови гори ще бъдат посадени в Североизтока » Съвети в земеделието

май 29, 2024

1000 декара нови гори ще бъдат посадени в Североизтока

Акценти

  • Над 2 милиона лева са предвидените през тази година средства за залесяване

Близо 1000 декара нови гори ще бъдат залесени през тази година на територията на СИДП.

От тях 244,5 декара  са в област Варна, 26 декара са в област Търговище и 84 в област Шумен. Най-много са предвидените за залесяване площи в област Добрич – 603 декара.

Около 530 000 фиданки, отгледани в разсадниците на предприятието ще бъдат използвани, по време на залесителната кампания през тази година. Най-много са от вида цер – 302 200 броя и полски ясен – 55 500 броя. Ще бъдат използвани още дръвчета от видовете благун, ясен, явор, топола, над 30 000 броя сребролистна липа и 35 660 броя акация за подпомагане на сектор „Пчеларство“.

Над 2 милиона лева са предвидените през тази година средства за залесяване, като в тях влизат и дейностите по семесъбиране, производство на фиданки, почистване на площите предвидени за залесяване, почвоподготовка, попълване на вече създадени през предходни години горски култури и отглеждане на млади гори.

 

За автора

Сродни публикации