100 000 лв. ще бъдат изплатени за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

100 000 лв. ще бъдат изплатени за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P

Акценти

  • Средствата имат за цел оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци"

Финансовите средства се отпускат на производителите на плодове и зеленчуци като стимул за „ново участие“

Вече е определен размера на средствата, които ще се отпускат за финансиране сертифицирането на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”  Предвидено е финансовия ресурс на държавната помощ за 2019 г да бъде в размер на 100 000 лв.

Паричните средства се отпускат с цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на  стандарта GLOBALG.A.P. Така се постига оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно с това се намалява използването на химически суровини и се минимизира вредното въздействие на земеделските операции върху околната среда.

Финансовите средства ще бъдат използване за подпомагане на малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Парите трябва да ги стимулират за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.

Производителите на селскостопанска продукция получават средствата на годишна база. Сумата на финансиране е съобразена с размера на т.нар. „постоянните разходи“. Като задължително условие за отпускане на парична помощ е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. Очаква се указанията за предоставянето на финансовите средства да бъдат приети скоро.

 

Сродни публикации