100 милиона евро от ПРСР ще бъдат отделени за инфраструктура през 2018 г. » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

100 милиона евро от ПРСР ще бъдат отделени за инфраструктура през 2018 г.

100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година. Средствата се разпределят по следния начин:

  • 50   000 000 евро са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари;
  • 10 000 000 евро –за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване;
  • 10 000 000 евро – за ремонт, и  оборудване на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  • 7 500 000 евро  са за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии;
  • 5 000 000 евро за ремонт и оборудване на детски градини;
  • 7 500 000 евро е сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище;
  • 10 000 000 евро са изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Приемът по мярката се очаква да стартира на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни. Проектите ще бъдат приемани електронно, през ИСУН. Поради тази причина документацията трябва да се изготвя много внимателно, тъй като няма да има възможност за корекции след затварянето на приема.

 

Сродни публикации