1 500 стопани заявиха подпомагане за зимни пръскания » Съвети в земеделието

май 20, 2024

1 500 стопани заявиха подпомагане за зимни пръскания

На 20 ноември приключи приемът на заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2015 година.

1 500 земеделски стопани кандидатстваха за подпомагане за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

Площта, за която е заявена държавна помощ в този прием, е 12 212 хектара. За сравнение – за пролетните мероприятия бяха подпомогнати 1 484 стопани за заявени 11 700 хектара и бе изплатена сума в размер на близо 1 834 600 лв. Общият размер на помощта за борба с вредителите по трайните насаждения за 2015 г. е 3 млн. лв.

По схемата се подпомагат с до 100 лв./дка с ДДС разходи за мероприятия, които се прилагат през есента – в периода на масов листопад.  

Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка със зимните пръскания е 4 декември, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ – 18 декември 2015 г.

Важно изискване при употребата на продукти за растителна защита е категорията им да отговаря на квалификацията на стопаните. Повече информация за условията при употреба на продукти за растителна защита можете да прочетете тук.

 

За автора

Сродни публикации