1 353 кг. негодни храни са открити при проверки » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

1 353 кг. негодни храни са открити при проверки

Акценти

  • За установените административни нарушения са съставени 78 акта

10 284 проверки са направили инспекторите на БАБХ през миналия месец

Нарушенията при търговията с храни понякога могат да окажат изключително вредно въздействие върху човешкото здраве. Основна причина за това най-често са предлаганите негодни за консумация продукти. Именно с оглед защита на потребителите и тяхното здраве редовно се извършват проверки.

Служителите от отдел „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните през месец септември са проверили множество производствени, търговски обекти и заведенията за обществено хранене. Тези акции са проведени в цялата страна. Общият им брой е 10 284. За установените административни нарушения са съставени 78 акта. Издадени са 1 081 предписания. В резултат от констатираните нарушения са затворени 2 обекта, като в тях дейността е временно преустановена. За унищожение са изтеглени от търговската мрежа 1 353 кг. храни, 5 530 бр. яйца и 6 л. сурово мляко.

Сред най-често срещаните нарушения са пропуските допуснати при водене на записи, които са свързани със Системите за управление безопасността на храните. Констатирана е липса на проследимост на предлаганите храни. Открити са лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

Друг груб пропуск, който са установили инспекторите е несъответствието по сградния фонд и оборудването, както и лошото хигиенно състояние в обектите.

Открити са още храни с изтекъл срок на годност. Такива, които са били съхранявани  неправилно, имали са некоректна етикетировка или са били без здравна и идентификационна маркировка.

Констатирано е още извършване на дейност, която е нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните. Открити са обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

 

Сродни публикации