Ясни са цифровите данни за заявените площи за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Ясни са цифровите данни за заявените площи за Кампания 2018

Акценти

  • Всеки кандидатствал може да изтегли нужната информация от Системата за индивидуална справка по Директни плащания

Оповестени са цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2018. Всеки кандидатствал за директни плащания на площ за Кампания 2018 вече може да изтегли нужната информация от Системата за индивидуална справка по Директни плащания.

До данните в системата може да достигне всеки кандидат използвайки потребителското си име и персоналния код от заявлението за директни плащания. Всеки, който има нужда от помощ може да я намери в секцията за справка. Там има насоки и инструкции за въвеждане на потребителско име и парола, както и ръководство за работа с цифровите данни.

Системата работи с Shape-файлове, които са не-топологичен (геометричен), географски формат за запис на пространственото местонахождение и атрибутната информация за географски обекти. В проекция UTM zone 35N  могат да бъдат генерирани и посочените по-долу файлове:

  • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
  • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
  • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация, който съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел.
  • BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
  • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
  • BZS_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация, който съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.
 

Сродни публикации