Япония ще увеличи вноса на европейско говеждо и други селскостопански продукти » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Япония ще увеличи вноса на европейско говеждо и други селскостопански продукти

Акценти

  • ЕС и Япония са разменили ориентировъчни и разумни срокове за обработка на висящи искания за износ на други хранителни продукти

Европейските производители ще имат възможност да реализират продукцията си на още по-голям пазар.

Тази година влезе в сила Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (СИП). То беше постигнато благодарение на засилените  усилията на ЕС за справяне с интересите на Япония. Въз основа на политически контакти на най-високо равнище тези усилия бяха увенчани с успех.

Япония потвърди, че процедурата за одобряване на няколко държави-членки на ЕС ще бъде финализирана по-бързо (особено за Хърватия, Испания). Това ще се случи и с процедурите за оценка на продукти от говеждо месо (по-специално от Дания, Франция, Полша).

По този начин ще бъдат допълнени предишните разрешения. Те бяха предоставени от Япония на държавите-членки за вноса на продукти от говеждо и / или говеждо месо от 2013 г. (включително Франция, Ирландия, Италия, Полша, Обединеното кралство и Нидерландия).

Как еврокомисарят по селското стопанство Фил Хоган коментира постигнатия успех?

Еврокомисарят по селското стопанство Фил Хоган се срещна с японския си колега през май 2019 г. Целта беше да се обсъди ситуацията. Сега той изрази своето задоволство от това, че пазарът на Япония става все по-отворен за говеждо месо и продукти от ЕС. Това ще позволи на още повече производители и оператори от ЕС да се възползват от голямата концесия за говеждо месо. Тя беше получена по силата на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

Японският пазар на говеждо месо и продукти от него е силно защитен от високи митни сборове, строги санитарни и фитосанитарни правила. Това прави постигнатият успех още по-голям.

Износът на европейско говеждо за Япония ще може да се възползва от:

  • годишното намаление на тарифите от 38,5% до 9%;
  • обезпечителен обем от 50 500 тона за 10 години, но последван от ежегодно неограничено увеличение.

Износителите на говеждо месо от ЕС вече имат по-добър достъп до този много доходоносен пазар.

Освен това, с цел по-голяма прозрачност и предвидимост за операторите, ЕС и Япония са разменили ориентировъчни и разумни срокове за обработка на висящи искания за износ на други хранителни продукти, каквито са плодовете.  Това е е направено и за заявленията за „регионализация“. Те са свързани с АЧС и се отнасят за износ на месо от свине от Унгария, Белгия и Полша. Тези индикативни срокове ще допринесат значително за намаляване на неоправданите забавяния по отношение на заявленията на операторите от ЕС, които желаят да изнесат на японския пазар.

 

Сродни публикации