Язовир край Омуртаг събира фекални течове » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Язовир край Омуртаг събира фекални течове

Акценти

  • При проверка по брега е установено депониране на торова маса върху земната повърхност

Инспекторите от РИОСВ-Шумен са установили нарушителя.

Сигнал за замърсяване на водите на микроязовир Ялъдере, който се намира край Омуртаг е подаден в РИОСВ-Шумен. Инспектори са извършили проверка на място и освен това са посетили кравеферма, която е разположена в близост до водоема.

Експертите са установили, че цветът на водата е жълтозелен. Не са открити отлагания в зоната на контакт на водата и брега. Няма намерена и мъртва риба. Взети са две проби от повърхностните води на язовира. Чрез тях следва да се установи качеството на водата.

Проверена е кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“ от Омуртаг. Според инспекторите тя е възможният източник на замърсяването. Установено е, че торовата течност се събира в бетонова яма. Тя е с лошо техническо състояние и се наблюдават течове. Битово-фекалните отпадъчни води се отичат към дерето, което се влива в язовира.

Освен това при проверката по брега е установено депониране на торова маса върху земната повърхност. Опасното при нея е, че под въздействието на валежи от дъжд лесно може да попадне в дерето.

Инспекторите от РИОСВ-Шумен са съставили констативен протокол. Издадени са и съответните предписания. Следва да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

 

Сродни публикации