Язовирите разполагат с нужния свободен обем » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Язовирите разполагат с нужния свободен обем

Акценти

  • Извършва се постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения, корекции на реки и предпазни диги

Предприети са необходимите мерки за превенция от наводнения.

Днес се очакват проливни валежи в по-голямата част от страната. По тази причина се извършва постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения, корекции на реки и предпазни диги. Този ангажимент е възложен и се изпълнява от служителите от всички клонове на „Напоителни системи“ ЕАД.

Към момента язовирите разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси. Следи се за спазването на определените контролни обеми. Коритата на големите реки са почистени и проводими.

Предприети са всички възможни действия с цел превенция от наводнения, като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

 

Сродни публикации