Юридически лица ще бъдат подпомагани за млади фермери от директните плащания » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Юридически лица ще бъдат подпомагани за млади фермери от директните плащания

Юридически лица ще имат право да получават подпомагане за млади фермери от директните плащания за обработваема земя. Това предвижда публикуван от Министерството на земеделието и храните регламент за младите фермери.

За младите фермери са предвидени до 2% от общия бюджет на директното подпомагане, което за 2015 г. е 790 млн. евро.

Целта на схемата е младите стопани да ползват допълнително подпомагане, освен  директните плащания, за да се насърчи създаването на стопанства от млади земеделски производители.

В България броят на стопанствата с млади фермери не е голям, преобладават  стопанствата на производители над 65-годишна възраст. Намаляват младите земеделски производители, заети в селското стопанство. Очаква се около 16 хил. производители да се възползват от схемата.

Подпомагане се предоставя на млади земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ.

За млади стопани се приемат са физически лица на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението. Те трябва за за пръв път да създават земеделско стопанство като негови ръководители или вече да са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата.

България може да определи допълнителни критерии за млади земеделски стопани, които може да включват изисквания за подходящи умения или  обучение.

Годишното плащане за млади производители се предоставя на юридически лица, независимо от правната им форма, ако фирмата има право на директни плащания и се ръководи от млад земеделски стопанин, който упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху нея.

България тепърва трябва да определи метода, по който ще се изчислява подпомагането по схемата за млади земеделски стопани. Трябва да се изясни дали ще се прилагат допълнителни критерии към кандидатите и да определи граница за подпомаганите хектари –  не е по-ниска от 25 и не по-висока от 90 ха.

До 1 август 2014 г. България трябва да уведоми ЕК какъв е прогнозният процент от националния бюджет за директни плащания, който е необходим за финансиране на схемата.

Агроминистерството публикува и схемите за единно плащане на площ, за преразпределителното плащане и за преходната държавна помощ.

 

За автора

Сродни публикации