Ще стане ли по-ефективна системата за борба с градушките » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Ще стане ли по-ефективна системата за борба с градушките

Акценти

  • Ще бъде създадено държавно предприятие, което ще има ангажимента да провежда активни въздействия срещу градушки

Трябва да се осигури защита на до 90% от земеделските площи.

Днес Министерският съвет одобри проект на Закона за превенция от неблагоприятни климатични събития. Предвижда се разширяване на обхвата на системата за борба с градушките. По този начин следва да се защитят до 90% от обработваемите земеделски площи. За урбанизираните територии, за които има техническа възможност също ще бъде осигурена защита.

Трябва да се създаде ефективна система за управление на риска от неблагоприятни климатични събития. Предвидено е тя да покрива територията на цялата страна.

В тази връзка ще бъде създадено държавно предприятие, което ще има ангажимента да провежда активни въздействия срещу градушки. Тук се има предвид извършването на радиолокационните измервания на валежите. Новосъздаденото звено ще трябва да осигурява радарна метеорологична информация на други заинтересувани ведомства. Средства за покриване на разходите по дейността му ще бъдат осигурени чрез споделено финансиране между държавата и земеделските стопани.

 

Предвидено е да се извърши доизграждане на ракетния способ за градозащита, а паралелно с това да се въведе и самолетен способ. По този начин ще се разшири обхвата на защитата. Ще бъде изградена система за наблюдение за опасни явления.

Още 4 допълнителни радарни станции ще бъдат разположени, за да подават радарна информация на територията на цялата страна.

Ще бъде необходимо осъвременяване на материално-техническата база на съществуващите ракетни площадки.

 

Сродни публикации