Ще стане ли наистина здравословна храната в училищата » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Ще стане ли наистина здравословна храната в училищата

Акценти

  • Срокът за обществено обсъждане на предлаганите промените в наредбата е от 20.07.2018 г. до 19.08.2018 г.

Във връзка с направените промени в Закона за храните от Министерството на земеделието, храните и горите е внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

Според предложените промени месните продукти, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична документация и да отговарят на показателите в наредбите за здравословно хранене по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

Въвежда се изискването в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения да се предлагат охладена сладководна и/или морска риба, рибни продукти и други морски храни, които отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Забранява се предлагането на храни съдържащи хидрогенирани растителни и частично хидрогенирани мазнини.

Забранява се предлагането на пълнозърнести продукти(хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и други) с оцветители и ароматизанти.

Забранява се предлагането на ядки в детските ясли, а в детските градини се допуска само използването на смлени такива.

Срокът за обществено обсъждане на предлаганите промените в наредбата е от 20.07.2018 г. до 19.08.2018 г.

 

Сродни публикации