Ще спрат ли нелоялните търговски практики » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Ще спрат ли нелоялните търговски практики

Акценти

  • Без предварително споразумение, купувачът не трябва да продава под покупната цена и след това да иска от доставчика да му възстанови разликата

Членовете на Комисията по земеделието вече взеха решение, на ред са евродепутатите

В понеделник парламентарната комисия по земеделие одобри и въведе някои промени в обхвата на проекта за директивата за нелоялните търговски практики. По цялата верига за доставка на хранителни стоки едно от най-потърпевшите звена са производителите. Именно в защита на техните интереси бяха направени някои корекции. Те трябва да спомогнат за прекратяването на практиките на закъснелите плащания и анулирането на поръчките с кратки предизвестя. Предложените нововъведения също така ще дадат и законовото право на производителите да изискват писмен договор за доставка.

След гласуваните промени, изискванията разписани в директивата ще станат задължителни за всички участници по цялата верига на доставка на продукти. Ще бъдат включени в регулация доставките и търговията със селскостопанска продукция и спомагателни услуги, не само с хранителни продукти, както беше досега.

Като нелоялни търговски практики членовете на комисията определиха:

  • заплащания направени след 30 дни за нетрайните селскостопански и хранителни продукти и (ново допълнение от евродепутатите) по-късно от 60 дни за трайните продукти. За начало на тези периоди се счита последния ден на месеца, в който е получена фактурата или деня договорен за изпълнение на доставката;
  • Едностранно анулиране на поръчка за нетрайни продукти в срок по-малък от 60 дни от датата, избрана за доставка ( Тук комисията не предложи ясен и точен краен срок).

Трябва да бъдат забранени и следните практики:

  • когато купувачът откаже да подпише писмен договор с доставчика( който вече ще е в правото си да го изиска) или да му даде ясни, подробни условия и указания за изпълнение на доставката;
  • когато купувачът сподели или злоупотреби с конфиденциална информация свързана с условията и договора за доставка.

Край на продажбите под себестойност. Такива ще се извършват само с предварително съгласие

Според евродепутатите условията описани в договора за доставка не трябва да произлизат от икономическата зависимост на доставчика от купувача. Освен това без предварително споразумение, купувачът не трябва да продава под покупната цена и след това да иска от доставчика да му възстанови разликата.

Процедурата за подаване на жалби трябва да бъде ясна

Според предложението на евродепутатите, производителите трябва да имат възможност да подават оплаквания, когато и където установят нарушение, дори и това да е на друго място в ЕС. Така подадените жалби ще бъдат разглеждани от националните правоприлагащи органи. Ще се извършва разследване, а след него ще бъдат определяни и налагани и санкции.

Какво губим заради нелоялните търговски практики

Според Паоло Де Кастро чрез тези промени ще се осигури подкрепа за слабите във веригата на доставките, за производителите. Заедно с тях ползи ще възникнат и за потребителите. На свой ред те ще имат възможност да купуват по-качествени хранителни продукти и няма да страдат от нелоялните търговски практики на големите играчи.

Какво предстои да се случи

Промените са срещнали подкрепа от 38 члена на комисията, 4 са гласували „против“, а 2 са „въздържали се“. Очаква се текстът да бъде представен на пленарно заседание, за да бъде одобрен и да се премине към преговори с министрите на ЕС.

 

Сродни публикации