Ще се цифровизира ли земеделието или не » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Ще се цифровизира ли земеделието или не

Ще успеем ли да прецизираме ресурсите си, за да постигнем по-високи резултати?

В серия интервюта и материали от EURACTIV разглеждат различните позиции и гледни точки относно възможностите, плюсовете и минусите от въвеждането на електронни инструменти за модернизиране на земеделието.

В разговор с експерта по земеделие Люк Вернет е разискана именно темата за цифровизацията, която би могла да промени земеделските практики и да помогне на фермерите.

Всяка промяна е рискова, за да тя бъде успешна е нужна помощ и подкрепа. Според експерта, такава трябва да бъде осигурена и на всички земеделски стопани, решили да навлязат в цифровата ера.

Къде е цифровизацията в бъдещата ОСП?

Вернет, който работи като старши съветник в мозъчния тръст „Farm Europe“ смята, че  предложенията на Европейската комисия за ОСП след 2020 г. нямат визия за цифровизация, тъй като всяка страна-членка ще трябва сама да прецени как ще постъпи.

Липсата на визия и лидерство ще сформира кръг от големи фермери, които ще имат възможността да инвестират в цифрови инструменти. Това не е добра стратегия. Според експерта цифровото земеделие трябва да заеме основно място в бъдещата ОСП. Като аргумент в защита на своето виждане той изтъква ниската сега рентабилност на селското стопанство в Европа и нуждата от намаляване на използваните материали.

Какви са плюсовете на прецизното земделие?

Към момента се водя дебати и дискусии относно употребата на химикалите и прецизното земеделие. Ако те не вървят ръка за ръка, как ще можем да гарантираме, че в бъдеще състоянието на екосистемата няма да се наруши? Дали опитите ни да бъдем по-продуктивни няма да влошат нещата? Нали все пак цифрови инструменти са тези, които ни помагат да не злоупотребяваме с употребата на химикали. Именно чрез тях се оптимизира консумацията на по-малко ресурси за постигане на по-висока ефективност.

Преминавайки към прецизно земеделие стопаните ще могат да оптимизират производството си. Ще напояват, когато и колкото е нужно, без излишъци и разхищения. Борбата с болестите и вредителите също ще се промени, ще стане по-успешна и ефективна. Вече всички сме наясно, че каквито и да са препаратите, те все пак са токсични.

Въпреки ползте критики към идеята за цифровизация на сектора не липсват.

Как се съчетават еко-схемите и цифровизацията?

Вернет смята, че би било добре да се проектира еко-схемата на ниво ЕС. Тя трябва да е такава, че да подкрепя определени преходи. Те от своя страна да имат двойна цел: икономическа и екологична. Как ще бъде устойчиво земеделието след 5-10 години, ако не е печелившо? Все пак, за да се случи една промяна и да се въведе нещо ново, то трябва успешно да се премине и преходния период след нововъведенията. За опазване на екологичното равновесие може да се фокусираме именно в стимулирането на цифровото, прецизно земеделие и запазването на всички добре работещи модели.

Експертът още смята, че трябва да се засилят и инвестициите във втори стълб за развитието на селските райони.

Разумно ли е Европа да остави всяка страна-членка да решава сама?

Преди време, отново във връзка с поредицата интервюта и статии по темата, еврокомисарят по земеделието Фил Хоган обясни, че всяка от страните-членки сама ще реши как ще вложи средствата за дигитализиране на сектора. Тук идва и противоречието, което ще постави членовете на ЕС в много лошо положение. При отправено предложение за масово съкращаване на втория стълб и подкрепата за доходите, как страните-членки ще се справят по-добре с по-малко? В случай, че това предложение за съкращаване на средствата за подкрепа бъде прието ситуацията ще се промени по следния начин: държавите-членки ще трябва да запазят подкрепата за доходите и същевременно с това ще трябва да инвестират с 23% по-малко пари във втория стълб. Ако Европа, като цяло, няма идея накъде върви, как всяка страна-членка сама ще има капацитета да насочи сектора в определена посока? Така оформеното предложение не дава възможност на отделните държави да направят промяна в селскостопанската политика.

Един GPS цифровизация не прави

Според Вернет само GPS не стига, за да се каже, че даден фермер е преминал към прецизно земеделие. Нужно е всички решения, които взема един земеделски стопанин, кооперация или съветник да са базирани на точно определените данни. Те трябва да са систематизирани и събрани в едно. В основа, база данни, определяща посоката на развитие, която е избрал стопанина. Така не само ще се оптимизира производствения процес, но ще се прецизират използваните хранителни вещества, семената, водата и всички необходими средства за изпълнение на земеделските дейности в стопанствата.

 

Сродни публикации