Ще се реши ли проблема с нелоялните търговски практики » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Ще се реши ли проблема с нелоялните търговски практики

Акценти

  • На срещата бяха разгледани въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения във връзка с бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Страните от Централна и Източна Европа ще излязат с обща позиция пред Съвета на ЕС

На 15 и 16 август 2018 г. в Опонице, Словакия се проведе среща на високо равнище на министрите на земеделието на България, Румъния, Словения, Хърватия и страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия). Те се обединиха в позицията си срещу упражняваните нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Подписаха Обща позиция по Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета, която ще бъде представена на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която взе участие в срещата изрази становище, че е важно страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да работят заедно. Така ще могат съвместно да вземат решения относно глобалните проблеми.

На срещата бяха разгледани въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения във връзка с бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Беше обърнато внимание на формулирането на стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).

Съвет на ЕС

За постигане на стабилни позиции на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни е необходимо да се реши проблема с нелоялните търговски практики. За целта на срещата бяха изразени и разгледани различни становища по въпроса.

Планирано е Министрите на земеделието на държавите членки от разширената Вишеградска група да присъстват на официалното откриване на 45 –тия Международен панаир за селско стопанство и храни „Агрокомплекс 2018“. Освен това те ще посетят и 13-тото Национално панаирно изложение на селскостопански животни.

 

Сродни публикации