Ще се промени ли новата ОСП заради пчеларите » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Ще се промени ли новата ОСП заради пчеларите

Акценти

  • По оперативни данни почти 17 млн. са пчелните кошери в ЕС, а 600 000 – пчеларите

Финансовата подкрепа в сектора трябва и може да се повиши по няколко начина

Както изглежда протестът на пчеларите ще намери отзвук чак в Брюксел. Евродепутатът Момчил Неков вече е внесъл предложение за изменение на новата ОСП. Корекцията, която е предложил засяга именно сектор „Пчеларство“. Това съобщиха от пресофиса на евродепутата.

Според Неков финансовата подкрепа не е достатъчна. Тя може да се увеличи чрез осигуряване на директно плащане на пчелно семейство за опрашване и чрез предоставяне на обвързана подкрепа на пчелно семейство.

Какви са аргументите в полза на внесеното предложение?

Евродепутатът аргументира предложението си с належащата нужда от промени. В момента повечето от пчеларите са в трудно положение заради лошата година. Финансово те са повече от обременени. Някои от конкурентните продукти на пазара, не са по-качествени от родния мед, напротив, но цените са по-ниски. Така българските висококачествени пчелни продукти биват измествани. Необходимо е да се осигури подкрепа, за да могат пчеларите да получат адекватно заплащане за труда и продукцията си. Под ценовия и пазарен натиск те се принуждават да продават на цени, които не отговарят реално на вложения труд и разходи. Пчелните продукти, произвеждани у нас са много и е нужно да остане асортимента им богат. Всяка една загуба от него би била в ущърб както на производителите, така и на потребителите. Друг важен аргумент според Неков е нуждата от опрашване на растенията. В Европа почти 80 % от растителните видове имат нужда от това. В тази връзка е и предложението му за директни плащания за опрашване.

Според Неков в новата ОСП трябва да бъде включена екологична услуга „опрашване“. В съобщението се казва още, че в член 4 – Определения, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП е поместено предложението на евродепутата. То гласи: „селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да включва както производството на селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, включително памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация,  предоставяне на екологична услуга „опрашване“, така и поддържането на земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини.

Член 28

Другата предложена корекция е в член 28 – Схеми за климата и околната среда. Там следва да се включи опрашването. Тук идеята е държавите членки да подпомагат в рамките на този вид интервенция истински земеделски стопани. Те от своя страна ще се задължават да прилагат на хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, сред които и опрашителите.

Другия акцент в предложението на Неков е свързан с предоставянето на обвързана подкрепа на пчелно семейство. Според формулировката обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, които са важни по икономически, социални или екологични съображения: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, фъстъци, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, пчелни семейства, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и други нехранителни култури, с изключение на дървета, използвани за производството на продукти, които могат да заместват изкопаеми материали.

Член 42

В член 42, който засяга целите в сектора на плодовете и зеленчуците, предложението е при прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, също да се включи опрашването. Тук попадат разработването, прилагането и насърчаването на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, като опрашване от естествени опрашители. Включва се и устойчивото използване на природните ресурси, и по-специално защитата на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси. Тези цели са свързани със специфичните такива.

Относно прилагането на специфичните цели на новата ОСП, Неков подкрепя идеята да се спре монокултурното земеделие. Необходимо е да се осигури подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз. По този начин трябва да се постигне подобряване на продоволствената сигурност и производството на широко разнообразие от култури.

По оперативни данни почти 17 млн. са пчелните кошери в ЕС, а 600 000 – пчеларите. Всяка година те произвеждат приблизително 250 000 тона мед. Пчелите са от съществено значение за развитието на селското стопанство. Те опрашват културите и дивите растения и така се да се поддържа биоразнообразието. Опрашването е необходимо за 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа. Тези процентни количества се равняват на 14,2 милиарда евро годишно.

 

Сродни публикации