Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“ » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“

Акценти

  • Другата възможна извънредна мярка „Дестилация на вино“ няма да се прилага, тя не отговаря на настоящите нужди на сектора

Започва разработване на мярка „Съхранение на вино“ за включването в НППЛВС 2019 – 2023 г.

Около това решение се обединиха предствителите на бранша по време на видеоконферентна среща с министър Танева и Васил Грудев. Подпомагането на винарските предприятия ще бъде насочено към складиране на вино с цел временното му оттегляне от пазара заради невъзможността да бъде пласирано вследствие на пандемията от COVID-19.

Втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ да бъде отворен в нчалото на юли за авансови плащания от бюджет 2020.

Обнародвано е изменение на Наредба № 6 от 2018г. То урежда прилагането на кризисната мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през 2020 г. Максималният размер на подпомагане, който може да получи бенефициент по мярката за 2020 г. е 3036,86 лв./ха. В момента по нея е активен прием в Изпълнителната агенция по лозата и виното със срок до 5 юни. Заявления по мярката в ДФЗ ще се приемат от 15 до 19 юни. В момента са публикувани за обществена консултация предложенията за изменения по отношение на мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Подготвено е предложение до ЕК за извънредна мярка, която да се предприеме на ниво ЕС, за справяне с пандемията Covid-19 и нестабилното положение на лозаро-винарския сектор.

 

За автора

Сродни публикации