Ще се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция от 16 март » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Ще се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция от 16 март

Акценти

  • Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август

От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание УС на ДФЗ.

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха., при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделските стопани и Фонда.

Целта на помощта е насърчаването на:

  • – малки и средни предприятия;
  • – земеделски стопани;
  • – производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн;

доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации