Ще се повиши ли ефективността на училищните схеми » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Ще се повиши ли ефективността на училищните схеми

Акценти

  • Предложено е да отпадне текста урегулиращ служебния избор на доставчик

Ще се делегират повече права на директорите и ще се въведат допълнителни контролни механизми

От 15 януари е внесен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко“. Тя е приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.

У нас прилагането на двете схеми тече от 2017/2018 учебна година. Те действат като обединена схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата. По този начин се цели подобряване на хранителните навици на децата и насърчаване на здравословното хранене. Паралелно с това се  осигуряват още възможности за реализиране на произведените у нас плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

С проекта на внесеното постановление се предлага промяна на сега действащата уредба. Целта е да се опрости  процедурата за избор на заявители. Предложено е да отпадне текста урегулиращ служебния избор. Предоставени са и повече права на директорите на учебните заведения във връзка с избора на доставчици. В текста е заложено учебните заведения да обявяват на интернет страницата си, че набират предложения за доставка на продуктите по някоя от схемите. При липса на собствена страница, учебните заведения могат да публикуват тази информация на страницата на съответната община. Задължително е да бъде обявен на същата страница и избраният заявител.

Заложени са и необходимите промени, за да се постигне по-висока ефективност от прилагането на схемите. За целта са предвидени и допълнителни контролни механизми.

 

Сродни публикации