Ще се наруши ли Кампанията по директни плащания за 2020 г. и подаването на заявления заради извънредното положение в страната » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Ще се наруши ли Кампанията по директни плащания за 2020 г. и подаването на заявления заради извънредното положение в страната

Акценти

  • Земеделските стопани могат да се обръщат към "Съвети в земеделието" ООД за подготовка на документи

Във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес на обслужване на бенефициентите, Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната ще продължат да работят с граждани.

Това ще става при спазване на мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти. МЗХГ препоръчва на стопаните да подават заявленията си по Кампания 2020 за директни плащания по електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ-РА) – раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА,  се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ).

Експерти от „Съвети в земеделието“ ООД са на разположение на земеделските стопани за цялостна подготовка на необходимите документи за подпомагане по Кампания 2020 за директни плащания.

Как стопаните могат да подават заявления за подкрепа по Схемите на държавните помощи?

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областните дирекции на ДФЗ. Това са част от мерките, които институцията налага. За улеснение на земеделските стопани, на интернет страницата на ДФЗ са публикувани образците на заявления по схемите за държавна помощ. Те се намират в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, в подменю „Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”:

  • – Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“- образец
  • – Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ – образец
  • – Заявление за „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.“ – образец
  • – Заявление за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ – образец

След като заявленията, заедно с изискуемите документи, бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат обработени. По изготвен график, стопаните ще бъдат уведомени кога да се явят в областната дирекция на ДФЗ. Там на място ще се пристъпи към окончателно им подписване.

Земеделските стопани, които изпитват затруднения с обработката на заявления, могат да се обръщат към експерт от „Съвети в земеделието“ ООД. Фермерите могат да възложат изготвянето на необходимите документи.

Повече информация стопаните могат да получат на телефон 0879 299 631 или чрез онлайн контактна форма.

 

За автора

Сродни публикации