Ще се наблюдава поникване, трети лист и фаза братене при пшеницата » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Ще се наблюдава поникване, трети лист и фаза братене при пшеницата

Акценти

  • През следващия седемдневен период се прогнозира съществено понижение на температурите

Наднормените температури и подобрените почвени влагозапаси през третото десетдневие на ноември удължиха вегетацията на есенните посеви.

Също така осигуриха условия за напредък в развитието на късно засетите зимни житни култури.

След падналите значителни валежи през изтеклия седемдневен период, на много места в страната над 30-40 mm а в част от крайните южни райони – над 60 mm, бе преодолян дефицитът на влага при есенните посеви.

През следващия седемдневен период се прогнозира съществено понижение на температурите. Това ще доведе до затихване на вегетационните процеси при есенните посеви. До средата на първото десетдневие на декември стойностите на средноденонощните температури в по-голямата част от полските райони на страната няма да надвишават биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и рапицата. Изключения ще има в крайните югозападни райони и по Черноморието, където при есенните посеви ще протича забавена вегетация, но през периода промяна във фенологичното състояние на културите не се очаква.

В началото на декември при пшеницата ще се наблюдават различни фазите:

  • – поникване, трети лист;
  • – фаза братене, предимно при посевите в източните райони на страната.

 При рапицата ще се наблюдава 4-5 лист и фаза розетка при посевите в Югоизточна България и на места в Дунавската равнина.

През периода по-подходящи условия за приключване на есенното засаждане на овошки ще има през последните дни от ноември.

 Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

 

За автора

Сродни публикации