Ще се доказва ли по-лесно реализираното мляко » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Ще се доказва ли по-лесно реализираното мляко

Акценти

  • В промените на Наредба №5 е предвидена по-лека процедура за установяване на застъпванията

Промените относно схемите за директните плащания трябва да влязат за обществено гласуване

През изминалата седмица се проведе среща между представители на браншовите организации от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Бяха изяснени промените заложени в Наредба №3. Тя засега условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Самите изменения отразяват изпратена до Европейската Комисия  нотификация. Тя е свързана с ревизираните схеми, уреждащи изискванията за обвързано подпомагане за животни и за плодове и зеленчуци. Основните промени засягат схемите за обвързано подпомагане за животни. По-точно са дефинирани условията за доказване на реализация на мляко и/или животни, включително и от животните от автохтонни и застрашени от изчезване породи.

Промените, които засягат производителите на плодове и зеленчуци отразяват условията по нотифицираните четири схеми за подпомагане на зеленчуци полско производство и актуализиране на добивите от някои култури плодове и зеленчуци.

По време на мероприятието бяха коментирани подробно и промените в Наредба №5. Тя засяга условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. С тяхна помощ бенефициентите вече ще получават своевременно уведомление по електронен път. То ще е относно действията, свързаните с подадените от тях заявления за подпомагане. Информацията ще бъде изпращана на посочен адрес на електронна поща. Предвидено е да бъде по-лека и процедурата за установяване на застъпванията.

Предстои да се проведе и 30 дневно обществено обсъждане на проектите за изменение и допълнение на наредбите.

 

Сродни публикации