Ще постигне ли успех директивата за нелоялните търговски практики » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Ще постигне ли успех директивата за нелоялните търговски практики

Акценти

  • Цели 30 % от общите продажби на храни в ЕС са реализирани от десетте най-големи супермаркета в Европа

Осигурена ли е наистина защита за интересите на най-малките участници във веригата за доставки или не

В рамките на следващите две седмици се очаква да бъде финализирана предстоящата директива за нелоялните търговски практики. Тя ще трябва да урегулира поведението на големите купувачи на храни.

У експертите съществува съмнението, че при изготвянето на този закон, членовете на ЕП и държавите-членки не са разбрали добре позицията на по-малките доставчици. От своя страна това може да се окаже проблем за ефективното прилагане на законодателството.

Благодарение на веригите за доставка на храни ние имаме възможност да сложим на масите си храна с различен произход. В общи линии тя свързва земеделските стопани, превозвачите, преработвателите и търговците на едро и дребно. Тук обаче интересът на всички не е един и същ. Все по-често големите играчи злоупотребяват в отношенията си със своите малки търговски партньори.

Масова практика е фермерите, производителите и малки предприятия да снабдяват с продуктите си малко на брой, но големи търговци на дребно и компании, които доминират на европейския пазар. Цели 30 % от общите продажби на храни в ЕС са реализирани от десетте най-големи супермаркета в Европа.

Това положение създава предпоставки за прилагането на нелоялни търговски практики от страна на големите. Те често прибягва до забавяне на плащанията, анулиране на поръчки в последната минута. Така допълнително затрудняват своите доставчици. Малките често са поставени пред избора да обеднеят, да приемат несправедливостта, да загубят своите клиенти или още по-лошо, да обявят фалит.

Предстоящата директивата е една много добра инициатива, която трябва да претърпи четири основни промени.

Нужно е да се разшири обхвата на правото да се подават оплаквания

Съгласно директивата във всяка държава-членка ще бъдат създадени „изпълнителни органи“. Те ще приемат, разглеждат и проучват случаите във връзка с подадените жалби.

Според направено проучване в Обединеното кралство половината от засегнатите не са склонни да повдигат жалба пред регулаторния орган. Те се опасяват, че ще бъдат подложени на търговска възмездие.

В тази връзка, ЕС трябва да гарантира на организациите с цели от обществен интерес, че ще  могат да подават жалби от името на доставчици. Това би било от полза особено за тези от тях, които са в страни, където нямат подкрепата на добре функциониращ съюз или организация на производители.

Задължително трябва да се осигури конфиденциалност

Необходимо е да се запази поверителност относно подателите на жалбите. Това трябва да бъде допустимо единствено и само с тяхно съгласие, в случаите на предявени претенции за обезщетения от купувачите.

Какво точно означава „икономическа зависимост“?

Необходимо е законодателите да вземат предвид, че споразумението между купувач и доставчик не трябва да се третира като сигурен индикатор за справедливо договаряне. Сега в директивата са включени четири нелоялни търговски практики. Те се считат за неприемливи, освен ако в споразумението за доставка не е предвидено друго. Те включват доставчици, които плащат за маркетинга и популяризирането на продуктите на купувача.

Необходимо е нелоялните търговски практики да бъдат забранени, когато доставчикът е икономически зависим от купувача. Така трябва да бъде независимо от това, което се казва в споразумението за доставка.

Концепцията за икономическа зависимост съществува не само в законодателството на ЕС в областта на конкуренцията. Тя ще гарантира защита на по-малките предприятия във веригите за доставки.

Правилно координирано прилагане

Европейският парламент разбра нуждата от координирани действия между правоприлагащите органи за отделните държави-членки. В тази връзка предложи създаването на Мрежа за правоприлагане на Съюза, която да гарантира, че различните органи за правоприлагане са надлежно координирани.

Борба с нелоялните търговски практики може да бъде и успешна, стига да се създаде наистина ефективно законодателство, което да даде глас и на най-малките и слаби участници във веригата за доставки.

 

Сродни публикации