Ще лекуваме ли животните с по-малко антибиотици » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Ще лекуваме ли животните с по-малко антибиотици

Акценти

  • Отделен регламент ще регулира профилактичната и колективната употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи

Предстои да бъдат гласувани новите правила за употребата на антибиотици при лечението на животни

Утре, на 25 октомври, предстои евродепутатите да се произнесат по регламента за продуктите на ветеринарната медицина. Чрез него трябва да се гарантира устойчивата ефективност на антибиотиците срещу инфекции.

Употребата на антибиотици в селското стопанство трябва да се намали

Само с решение на ветеринарен лекар и при висок риск от инфекция ще може да се използват антибиотици за профилактика при единични животни. Аналогична е ситуацията и при колективното лечението. Единствено след разрешение на ветеринарен лекар и при липса на други алтернативи ще се провежда профилактичното даване на лекарства на животни без изразена симптоматика на заболяване. Досегашните случаи, в които заради едно болно животно като превенция се дават лекарства и на останалите вече ще са забранени.

Предвидено е някои видове лекарства да останат само за лечението на хора.

Съобразно новите правила ще бъде забранено лекарствата да се използват за компенсиране на лоши условия на отглеждане на животните или за стимулиране на техния растеж.

Какво представлява резистентността на антибиотици?

  • Резистентността е способността на един микроорганизъм да превъзмогне ефекта от лекарства, насочени срещу него.
  • Най-честите причини за появата и разпространението на резистентност е прекаленото използване на антибиотици и пренасянето на устойчиви микроорганизми между хората, между животните и между хората, животните и околната среда.

На какви изисквания ще трябва да отговарят вносителите?

Стандартите на ЕС за използването на антибиотици ще трябва да бъдат спазвани от всички чуждестранни търговци, които предлагат храни на европейския пазар.

Стимулиране на иновациите

Проблемът с резистентността може да бъде преодолян и за целта е необходимо да бъдат създадени и разработени нови видове антибиотици. Съгласно новите правила изследванията в тази насока ще бъдат стимулирани.

Медикаментозни фуражи

Планирано е да се проведе и допълнително гласуване относно отделен регламент, които забранява профилактичната и колективната употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи. Това ще се случи отново на 25 октомври. Единствено след проведен преглед ветеринарните специалисти ще имат правото да издават рецепти за употребата на такъв вид фуражи.

Какво предстои да се случи?

След гласуването в Парламента за влизането в сила на новите правила ще бъде необходимо и официалното одобрение на Съвета.

 

Сродни публикации