Ще има Сертифициращ орган на Разплащателна агенция » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Ще има Сертифициращ орган на Разплащателна агенция

Три фирми са подали оферти по поръчката: „Извършване като Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 година. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той подчерта, че за участие в процедурата по пряко договаряне са били поканени четирите най-големи одиторски компании – „Ernst & Young“, „KPMG”, „Deloitte” и „PricewaterhouseCoopers“, като последната компания не е подала оферта.

Зам.-министър Грудев поясни, че стойността на едната от получените оферти е с 20 % по-ниска в сравнение с офертите на останалите участници. „Съгласно всички изисквания на закона сме длъжни да пристъпим към допълнително изследване на така поучената оферта. В рамките на следващите три дни фирмата, чиято оферта е с 20 % по-ниска, трябва да даде обосновка за ценообразуването”, каза още зам.-министър Грудев.

„Независимо от това, вече съвсем смело и категорично можем да заявим, че Разплащателната агенция ще има избран сертифициращ орган, който в рамките на месец декември и януари ще извърши одит на разходваните средства от Разплащателната агенция, за да може през февруари страната ни да изпрати одит от Сертифициращия орган на Европейската комисия“, обясни още Васил Грудев. Той припомни, че ако не бъде избран сертифициращ орган, който да провери разходите и да изпрати до края на януари сертифициращ доклад в Брюксел, страната ни ще трябва да върне 1,850 млрд. лева, които вече са възстановени от Европейската комисия.

В понеделник комисията, която е назначена специално за избора на сертифициращ орган, ще заседава отново и на базата на получените обяснения ще избере Сертифициращ орган на Разплащателна агенция.

 

За автора

Сродни публикации