Ще има промени в Закона за животновъдството » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Ще има промени в Закона за животновъдството

Акценти

  • Съгласно измененията ще бъде коригирана вече одобрената развъдна програма.

Корекцията е необходима, за да се постигне синхронизиране с Европейското законодателство

Днес МС одобри промени в Закона за животновъдството. Съгласно измененията ще бъде коригирана вече одобрената развъдна програма. Ще се създаде възможност за частично отнемане на разрешението за развъдна дейност.

Практиката ясно показа, че е необходимо разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Тя ще се извършва след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. Въз основа на тази промяна трябва да се постигне по-добър контрол върху развъдната дейност. Така ще се осигури възможност и за преодоляване на съществуващите практики.

Отпада изискването част от официалните удостоверителни документи да бъдат представяни на хартиен носител. Предвидено е те да се проверяват по служебен път.

 

Измененията са необходими, за да се постигне синхронизиране с Европейското законодателство и по- конкретно с Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година. Той засяга зоотехническите и генеалогични условия за  развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях (OB L, 171 от 29.06.2016 г.), който се прилага от 1 ноември 2018 г.

 

Сродни публикации