Ще има нови корекции в наредбата за горивата » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Ще има нови корекции в наредбата за горивата

Акценти

  • Очакванията са, че около 12 до 15 хил. производители ще подадат заявления за включването им в регистъра

Предложенията на зърнопроизводителите най-накрая бяха чути

Готвената наредба за горивата разбуни духовете сред земеделските производители. В отговор на недоволството им беше проведена среща между заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и представители на земеделски производители. На нея стана ясно, че

в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се предвиждат административни облекчения. Те ще засегнат именно земеделците.

Изготвените от производителите обобщени предложения относно публикуваната за обществено обсъждане наредба бяха разгледани от експертите на министерството. Повечето от тях са свързани с административните облекчения за бизнеса. Предложено беше съставянето на обобщение на всички предвидени декларации в единно заявление, служебен обмен на данни между институциите, по-малък на брой изискуеми документи и др. Имайки предвид характера на дейността на земеделските производители се допуска възможност за по-облекчено деклариране на притежаваните и/или наети превозни средства. Тук се включва и местоположението на цистерните, които се използват за дейността. Направените предложения бяха обсъдени с експерти от двете министерства.

Оказва се, че срещата е била изключително ползотворна за земеделските производители. Те са успели да представят точно и ясно проблемите в бранша. Очакванията са, че около 12 до 15 хил. производители ще подадат заявления за включването им в регистъра. Като тук е важно да се намери най-удобния за всички начин. Излишно е да се затруднява допълнитено основната работа на земеделците.

Общите усилия на срещата са били насочени за разясняване на необходимите промени, които ще помогнат за изготвянето на работещ подзаконовият нормативен акт. Целта му ще е да пресече възможностите за злоупотреби без да създава допълнителна административна тежест.

От своя страна зам.-министър Манолев пое ангажимента всички направени предложения в тази насока да бъдат съобразени в текстовете на наредбата. Тя ще бъде преработена, след което отново ще бъде качена за обществено обсъждане.

 

Сродни публикации