Ще има ли нов прием по Мярка 11 Биологично земеделие » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Ще има ли нов прием по Мярка 11 Биологично земеделие

Акценти

  • Разчистването на лични сметки и реваншизмът трябва да останат извън публичното пространство

Със сигурност много хора искат да чуят отговор „ДА!“. По всяка вероятност ще го чуят, но ще трябва да почакат. Поне докато мине нашумелия вече одит от Европейската комисия (ЕК), който трябва да приключи в края на месеца.

Както коментира министър Десислава Танева резултатът от този одит на практика ще определи как МЗХГ ще подкрепя биологичното производство през следващата година. В допълнение тя уточни, че с шестата нотификация на ПРСР е предложено прехвърляне на средства към Мярка 11 и отваряне на нови приеми. Какви ще бъдат условията за прием обаче предстои да се изясни.

Дотогава всички се борят да отстранят констатираните до момента проблеми, без значение дали това са контролиращи лица, министерство, фермери.

Докато те работят, за да се представи България добре пред ЕК, сякаш внимателно планирани започнаха да излизат различни статии, които очернят сектора, контролиращите лица и операторите.

Зачестиха изявленията на браншова организация, която трябва да защитава интересите на биологичните производители. Появиха се скандални и гръмки изказвания, че има фалшиви биофермери, които усвояват 30% от бюджета на Мярка 11. Започнаха различни спекулации. В национален ефир се изнесе информация, която за момента не би трябвало да е публична и би трябвало да се запази до приключването на цялата работа по извършените проверки.

Отправени бяха дори и директни обвинения към контролиращите лица, че нарушенията са се случвали с тяхно знание. След това последва и призив към МЗХГ за отнемане на акредитацията им.

За да внесем яснота уточняваме, че МЗХГ не дава акредитация на контролиращите лица. Това прави ИА „Българска служба за акредитация“ или друг еквивалентен чуждестранен орган.  Министерство на земеделието, храните и горите издава Разрешение на база вече предоставена акредитация.

След тези призиви последваха и още публикации, в които продължи спекулирането със скандално усвоени средства. Направи се уточнение, че компаниите, получавали въпросните 30% от субсидиите за биологично производство не били известни на членовете на браншовата организация. Те не получавали добиви от биопродукция през петте години на спазване на ангажиментите си. За справка в страната има над 6000 оператори за биологично производство. Според интернет страницата на браншовата организация членовете й са над 280 човека. Това означава, че членовете й са по-малко от 5% от операторите в страната.

Споменава се и станалия по-рано известен нов Био Регистър, в който обема от въвежданата информация бил голям и въвеждането на всички имоти било застрашено, тъй като времето за въвеждане на информация нямало да е достатъчно за операторите.

Тук трябва да направим още едно уточнение – обема на въвежданата информация действително е огромен. Времето действително е недостатъчно, но операторите не въвеждат нищо. Цялата информация се въвежда от контролиращите лица.

Представена така ситуацията създава впечатление, че има две страни, борещи се за различен отговор на въпроса от заглавието. Едните оправят стари проблеми, а другите като че ли се опитват да саботират първите.

Истината е, че в момента трябва да се подхожда много внимателно с упреците и черния PR, тъй като одита, от който зависи приема, предстои след броени дни. Не трябва да забравяме също, че за да се стигне до ситуацията, в която е биологичното производство в страната в момента, са виновни всички – контролиращи лица, министерство и оператори. Всеки има принос. До момента освен одит на контролиращите лица имаше одит и на МЗХГ и одит за Мярка 11. Там също се установиха много проблеми, като липсващи ясни процедури, липса на доказателства при вземане на решения, определен недостиг на средства още при планиране на мярка 11 и др.

Затова би било добре да се запази добрия тон, а разчистването на лични сметки и реваншизмът да не присъстват в публичното пространство. По този начин и с общи усилия, желаещите да кандидатстват по Мярка 11 ще чуят дългоочакваното „ДА!“.

 

За автора

Сродни публикации