Ще има извънредни мерки в помощ на фермери заради руското ембарго » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Ще има извънредни мерки в помощ на фермери заради руското ембарго

В сектора на плодовете и зеленчуците отново ще се прилагат извънредните мерки за подпомагане на производителите – изтегляне от пазара и небране, съобщава агроминистерството.
След удължаването на руската забрана за внос до юли 2016 г. Европейската комисия предвиди с Делегиран регламент (ЕС) №1369/2015 от 7 август т. г. удължаване на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци, които бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014.
Във връзка с прилагането на регламента в България предстои скоро да бъде обнародвана в Държавен вестник изменената Наредба №6 от 28 август 2014 г. за временните извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете.
Производителите ще могат да прилагат познатите вече и прилагани през 2014 г. две извънредни мерки:

  • изтегляне на продуктите от пазара, които ще бъдат безвъзмездно предоставяни на благотворителни организации, училища, детски градини, болници, старчески домове или затвори, или пък ще отидат за храна за животни;
  • небране на зеленчуците и плодовете.

Мерките ще се прилагат по отношение на същите продукти, както през 2014 г., а именно: домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини.
Подпомагане ще се предоставя само на фермери, регистрирани до 31 юли 2015 г. в регистъра на земеделските производители.
Производителите ще подават искания за подпомагане в Държавен фонд „Земеделие“. Приемът на искания за праскови и нектарини се прекратява, когато общото количество заявени продукти достигне 950 тона, а при останалите плодове и зеленчуци се прекратява, когато общото количество достигне 3000 тона.
Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както при мерките, прилагани през 2014 г., с тази разлика, че не се предвижда прилагането на коефициент на редукция.
Предвидена е възможност за изплащане на направените транспортни разходи при мярката изтегляне на продукти от пазара. Помощта ще се предоставя на фермерите, които са превозили одобрените за изтегляне продукти до мястото на доставка.
Мерките могат да се прилагат от датата на обнародване в Държавен вестник до 30.06.2016 г. или докато не бъдат достигнати определените лимити.

 

За автора

Сродни публикации