Ще има държавна помощ за сертифициране на стопанства » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Ще има държавна помощ за сертифициране на стопанства

Акценти

  • За година бенефициер ще може да получи финансова подкрепа на стойност до 1 200 лв. с включено ДДС

Чрез стандарта GLOBALG.A.P. вече ще се гарантира качеството на плодовете и зеленчуците

„Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” е новия вид държавна помощ. Европейската комисия одобри схемата и в публичния регистър на държавните помощи тя вече фигурира под номер – SA.52178 (2018/XA).

Финансовата подкрепа по новата схема ще бъде предназначена за земеделските производители, които искат да въведат стандарта GLOBALG.A.P. По този начин ще се гарантира производството на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Ще се ограничи негативното въздействие на химическите суровини върху околната среда и тяхната употреба ще се сведе до минимум.

пари - евро

Финансовите средства ще бъдат разпределяни между малките и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци”. Помощта ще бъде използвана за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. За година бенефициер ще може да получи финансова подкрепа на стойност до 1 200 лв. с включено ДДС. Група/организация на производителите за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики ще може да получи годишно до 5 000 лв., с включено ДДС.

След одобрение от страна на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ схемата ще се прилага до 31 декември 2020 г.

 

Сродни публикации