Шест групи производители получиха близо 7 милиона лева от ДФЗ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Шест групи производители получиха близо 7 милиона лева от ДФЗ

ДФ „Земеделие” изплати близо 7 милиона лева по схемата „Групи производители”.Финансовата помощ е осигурена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от националния бюджет. Средствата се дават на шест групи производители за извършени инвестиционни разходи през 2014 г.
Шестте договора по схемата „Групи производители” са сключени през 2013 г. Извършените плащания са първи за пет от групите и второ за една от тях.
Субсидираните инвестиционни разходи за 2014 г. включват купуване на земеделска техника – трактори, пръскачки, мотокарни уредби, косачки, платформи за бране на плодове и др., както и купуване на системи за капково напояване, мрежи за защита от градушки, автоматични линии за претегляне и опаковане на плодове и овощен посадъчен материал.
Основните изисквания за одобряване на групи производители на плодове и зеленчуци са те да имат поне 4-ма членове и годишен оборот не по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС. Инвестициите по схемата „Групи производители” трябва да бъдат извършени в рамките на не повече от 5 години. През този 5-годишен период бенефициерите трябва да изпълнят поне една от целите на схемата, а именно – да увеличат броя на членовете в групата, да увеличат стойността на реализираната продукция, да внедрят нови продукти или технологии, да подобрят сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и др.

 

За автора

Сродни публикации