Чеслав Адам Шекерски коментира работата по ОСП » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Чеслав Адам Шекерски коментира работата по ОСП

Акценти

  • Многобройните промени относно прилагането на ОСП може да не бъдат одобрени преди изборите за нов парламент

Председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП участва в Срещата на българските земеделски производители

Гост на Срещата на българските земеделски производители е и председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП Чеслав Адам Шекерски. Той изрази положителното си отношение към идеята на организираното мероприятие. То дава възможност за разясняване на много наболели проблеми и въпроси.

В свое изявление Шекерски обясни, че все още развитието на земеделието в отделните държави-членки на ЕС е на различни нива. Всяка трябва да се нагоди и да отговори на изискванията на общия европейски пазар, а и не само на него.

За повишаване на конкурентоспособността в селското стопанство производителите трябва да имат солидна защита зад гърба си. Такава беше осигурена с приетата директива засягаща нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Производителите на храни и търговците на дребно получиха законодателна подкрепа, за да се гарантира стабилността на доходите им.

При въвеждането на Общата селскостопанска политика, на страните членки бяха предложени големи промени, обясни още Шекерски. Те ще бъдат заложени в стратегическите планове, които всяка от тях сама трябва да изготви. В последствие те ще бъдат съгласувани с ЕК, за да може максимално да се приспособят към местните условия и пазари.

земеделски земи

Той изрази опасенията си, че многобройните промени относно прилагането на ОСП може да не бъдат одобрени преди изборите за нов парламент. ОСП и спецификите в селското стопанство на всяка от държавите-членки не трябва по никакъв начин да нарушават правилата на конкуренция на европейския пазар. Много са важните детайли, който трябва да бъдат взети под внимание и имено в това се крият предизвикателствата. Такива не липсват и във връзка с действията и мерките за защита и опазване на околната среда, противодействието на климатичните промени, подобряването на условията на живот и т.н. Нужно е да се работи и за подсилването на програмите за развитие на селските райони.

 

Сродни публикации