Чужди инвеститори обработват близо 10% от земята в Украйна » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Чужди инвеститори обработват близо 10% от земята в Украйна

Акценти

  • Най-големите сто украински агрохолдинги обработват общо 15% от земеделските площи в страната

Някои от държавите правят подобна инвестиция, за да задоволят потребностите си.

По оперативни данни в Украйна над 50 чуждестранни инвеститори обработват земя. Площите, контролирани от тях са над3,5 млн. ха.

Най-големите сто украински агрохолдинги обработват общо 15% от земеделските площи в страната. Банкат

Първите сто най-големи украински агрохолдинги обработват 15% от земеделската земя. Чуждестранни компании обработват 10% от украинските площи.

Не винаги обаче чуждестранните компании инвестират в страната заради желанието си да оперират там и да развиват аграрния сектор. Част от тях го правят заради потребността от храна. Някои държави не могат да осигурят своята продоволствена сигурност, но имат средства и инвестират в земеделие и то в Украйна. Така успяват да задоволяват нуждите си от храна.

 

Сродни публикации