Чуждестранни инвеститори напускат българския земеделски пазар » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Чуждестранни инвеститори напускат българския земеделски пазар

Големите чуждестранни инвеститори продължават да се оттеглят от пазара на земеделски земи в България. Не сме привлекателни за чуждестранните инвеститори заради ниските финансови приходи, коментират хора от бранша. Илюстрация за това са големи продажби, направени през последните години. Сред тях са самоликвидацията на ЕЛРАГ Фонд през 2012 г. Дружеството се освободи от натрупаните близо 200 хил. дка земя. „Адванс Терафонд" АДСИЦ, който в момента притежава над 240 хил. дка, през миналата година продаде близо 80 хил. дка. Инвестиционен фонд "Серес", който се раздели с част от своите земи, също е сред чуждите инвеститори, които напуснаха България. Съвсем наскоро и датската компания „БД Инвест" сключи предварителен договор за продажба на фирмите „БД Агри" и „БД Фарм", които оперират в района на Провадия. Те са собственост на „БД Инвест", която се разделя с 25 000 дка земя – собствена и взета под аренда, както и със стопански сгради и инвентар. Сделката бе сключена на 16 април, очаква се да бъде приключена до края на октомври. Чака се и нова вълна от продажба на земя, но този път от страна на офшорни компании, твърдят от Финанс консулт. Новата забрана те да притежават ниви в България ще изкара на пазара сериозно количество земя на много ниски цени. Липсва точна статистика какъв процент от българските ниви са собственост на офшорни компании, но те ще трябва в най-кратки срокове да се ориентират и да продадат притежаваната земя, ако искат да не загубят собствеността си или да си върнат поне малка част от направената инвестиция. С промените в Закона за собствеността и ползване на земеделска земя се изсветли собствеността върху най-ценния национален ресурс – земеделската земя. Приетите промени са удар срещу скритата спекулативна дейност на редица „инвеститори", които вложиха средства с неясен произход. Новата мярка ще сложи край на своеобразния финансов балон на пазара на земеделска земя през последните години. На практика кръгът на потенциалните купувачи на земеделска земя ще бъде ограничен до тези, които действително имат намерение да я стопанисват, коментират експерти. Очаква се спадът на цената на земята да продължи, което ще даде глътка въздух на земеделските стопани.

 

За автора

Сродни публикации